Srdcová sútra

dvojdňové učenie Tulku Lobsang Rinpočeho

Srdcová sútra je jedno z najznámejších a najmocnejších budhistických učení. Opisuje, ako zasadiť semienko osvietenia cez dokonalosť múdrosti. Práve pri učení Srdcovej sútry získavame možnosť rozvinúť v sebe hlbokú múdrosť o základnej povahe nás i samotnej reality.
 
Presný názov Srdcová sútry znie „Srdce dokonalosti transcendentálnej múdrosti“. Vysvetľuje, ako dosiahnuť oslobodenie prebudením múdrosti v meditáciách. Srdcová sútra obsahuje hlavné myšlienky budhistickej filozofie. Učíme sa z nej, že náš podmienený spôsob uvažovania – naše zvyky hodnotiť, oddeľovať a popisovať – nám bráni rozpoznať skutočnú povahu javov ako prázdnych vlastnej, nezávislej existencie. Dokonca naše poňatie „narodenia“ a „smrti“ premení z dualistického a obmedzeného pohľadu. Až keď to prostredníctvom hlbokej meditácie spoznáme, bude pre nás možné zbaviť sa utrpenia a oslobodiť sa z kolobehu samsáry. Budeme oslobodení od konceptov a ilúzií. Keď však dosiahneme dokonalosť múdrosti, môžeme dobrovoľne zotrvať – na prospech všetkých cítiacich bytostí – v kolobehu samsáry na nekonečne dlhý čas. Iba s takouto realizáciou sa môžeme dostať za všetky klamlivé stavy mysle a dosiahnuť dokonalosť múdrosti, teda stav úplného osvietenia.
 
Vstupné: 120 eur (v cene je zahrnutý vegetariánsky obed počas oboch dní).
Kvôli kapacite miestnosti avizujte svoj záujem e-mailom na adrese info@jonang.sk.
 
10. február 2024 – 11. február 2024
Učenie prebieha vždy od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00
Miesto: Tibetský park mieru a harmónie, Gúgska 134, Nové Zámky
Viac informácií: www.tulkulobsang.org/tourplan
 
Tulku Lobsang Rinpoče učí v anglickom jazyku. Preklad do slovenčiny bude zabezpečený.

Čas a miesto konania