Liečivá vibrácia

Workshop venovaný tibetským spievajúcim misám a sprievodným zvukovým nástrojom, ukončený meditáciou.

Workshop bude rozdelený na teoretickú a praktickú časť, obomi nás prevedie lektor Marek Kráľovič.

Účastníci sa oboznámia s pôvodnou védickou koncepciou používania zvukov a s výsledkami moderných výskumov pôsobenia zvuku na náš organizmus. Osvoja si praktické techniky práce s misami pre uvoľnenie stresu, diagnostiku, harmonizáciu, relaxáciu pomocou zvuku.

Tibetské zvukové misy sú starodávnym, akusticko-rezonančným nástrojom, umožňujúcim pôsobiť na fyzický, energetický, fyziologický a psycho-emocionálny stav človeka. Program kurzov je vhodný pre každého so záujmom o použitie zvukových mís v bežnom živote.

Zvuková terapia je perspektívnou metódou nemedikamentózneho postupu v oblasti fyzioterapie, prevencie civilizačných ochorení a psychoterapie. V rukách skúsených špecialistov sú zvukové misy nástrojom, prostredníctvom ktorého harmonizujeme rozladené funkcie mozgu, biochémie, nervového systému človeka a privádzame ich opäť k rovnováhe. Obnovujeme tak sebacítenie človeka a prinavraciame stratenú kvalitu nášho života. Stimulácia zvukovými misami prispieva k posilneniu samoliečebných a regeneračných procesov organizmu, teda k zlepšeniu a udržaniu vyrovnaného psychického a telesného zdravia človeka.

Čo vám kurz prinesie:

• získanie teoretických vedomostí a praktických návykov v oblasti pôsobenia zvukovo rezonančnými praktikami na človeka a jeho prostredie,

• osvojenie si metódy terapie a regenerácie zvukom s jednou, dvomi, tromi, piatimi a siedmimi misami,• osvojenie si individuálnej očisty a očisty informačného poľa priestoru zvukovou misou,

• individuálne praktiky s tibetskými misami.

V prvej časti sa budeme venovať tibetským misám a tomu, ako napomáhajú pri disharmónii či zablokovaní čakier, ako dokážu zbaviť človeka chronických bolestí, migrény, nespavosti a podobne.

Každá čakra má na starosti istú časť tela, prislúchajú jej určité orgány, zmysly, žľazy, hormóny, elementy. Ak všetky vykonávajú svoju funkciu správne, človek je zdravý. Ak je niektorá v disharmónii, môže sa to prejaviť chorobou, pocitmi nervozity, strachu či bolesti. Čakry môžu byť blokované aj dávno zabudnutými situáciami v našich životoch. Disharmónia môže pretrvávať dlhé obdobie, ukladať sa v tele, až napokon prerazí na povrch v podobe vážnej choroby, alebo psychických problémov.

Druhá časť workshopu bude venovaná samotnej zvukovej meditácii. Tibetské spievajúce misy sú jedinečné tým, že každá má vlastnú vibráciu a frekvenciu, prislúchajúcu jednotlivým čakrám. Všetko sa deje na úrovni alfa a teta hladiny, ktoré majú pre telo a myseľ priam zázračné účinky.
Workshop je určený pre každého, bez rozdielu veku či zdravotného stavu. V deň workshopu je potrebné pitie dostatočné množstvo tekutín.

PRINESTE SI: pohodlné teplé oblečenie, teplé ponožky, teplú deku na zakrytie, prípadne vankúšik pod hlavu. Ak má niekto doma svoju vlastnú tibetskú misu, môže si priniesť. ????

ŠKOLNÉ: 40 eur, v cene je zahrnutý ľahký vegetariánsky obed.

REGISTRÁCIA: renata.vrabcekova@gmail.com, 0904 591347

Tešíme sa na vás.

 

Čas a miesto konania