Kurz Reiki I

Osvojenie si základov terapie reiki energiou

Reiki je cesta pokoja a harmónie. Naučíme sa pomocou nej opäť vniesť do Vášho života pokoj a zdravie.

V mnohých kultúrach boli v minulosti zaznamenané zázračné uzdravenia vďaka tajomnej technike prikladania rúk.Tieto zázračné schopnosti a techniky boli udržiavané v tajnosti a odovzdávali sa výhradne vyvoleným jedincom. V dnešných časoch sa však tento systém prírodného liečiteľstva odtajnil, naučiť sa ho môže prakticky každý. Víkendom plným harmonických univerzálnych energií, ktoré sa dotknú našej najhlbšej podstaty nás povedie Darshan.

Nechajme viesť naše kroky životom univerzálnou energiou lásky a harmónie.

Bližšie info: darshan@jonang.sk

Čas a miesto konania

15.04.2023
10:00