Akadémia tibetských náuk

Ročné štúdium psychológie života - vždy jeden víkend v mesiaci

Keďže je meditácia pre dnešného človeka nepostrádatelnou pomôckou k dosiahnutiu pokojnej mysle, rozšírila sa postupne po celom svete. Ide o jediný prostriedok, vďaka ktorému sa dokážeme spojiť s našou vnútornou stabilitou, pokojom a múdrosťou.
 
"Dharma" predstavuje spôsob rozvíjania kvality mysle, schopnosť mať viac pod kontrolou seba samého a svoj vlastný život. Nejde o náboženstvo, filozofiu, už vôbec nie o nejakú sektu. Ide o metódu, učenie, postupne sa dokonca stáva štýlom života. Ide o návod, ako v sebe nájsť vyrovnanosť a harmóniu.
 
Venovať sa tejto indotibetskej náuke znamená venovať sa sebe, rozvíjať svoje pozitívne vlastnosti, byť tak prirodzeným spôsobom užitočným pre druhých a pre seba samého. Každodenný život poskytuje množstvo príležitostí na rozvíjenie našich kvalít, možností, ako v každom okamihu praktikovať dobrosrdečnosť a múdrosť.
 
V dnešnej dobe používame množstvo rôznych metód a cvičení z východu, napríklad jogu, taichi, alebo čikung. Vďaka týmto cvičeniam môžme v sebe nájsť aspoň ten základný pokoj. Ak však chceme túto základnú harmóniu rozvíjať ďalej, musíme siahnuť po prostriedku, ktorý nás povedie cestou k našim hlbším a skrytejším kvalitám. Ide o takzvanú jogu mysle, rozvíjanú na východe po tisícky rokov. Či aj v dnešnej modernej dobe nepoužívame po celom svete rozšírenú praktickú myšlienku "zlatej strednej cesty"? Tento termín pochádza od samotného historického Budju Šakjamúniho, ktorý ho vyslovil a vysvetlil už pred 2500 rokmi.
 
Štúdium povedú vzácni učitelia: ctihodný láma Tibor a jeho manželka Darshan.
 
Na štúdium je potrebné vopred sa registrovať zalsaním e-mailu na adresu: darshan@jonang.sk.

Čas a miesto konania

20.01.2024
10:00